องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคำสะอาดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 7 เม.ย. 2560 ]164
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยางคำ หมู่ที่ 5 [ 29 มี.ค. 2560 ]164
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลคำสะอาด [ 23 มี.ค. 2560 ]159
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและที่มาของราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2,3,4,5,7,10,11,13,14 [ 22 มี.ค. 2560 ]197
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านปลวก หมู่ที่ 14 [ 17 มี.ค. 2560 ]143
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและถนน คสล.ภายในตำบลคำสะอาด [ 9 มี.ค. 2560 ]223
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำสะอาด2 หมู่ที่ 8 และบ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 9 [ 10 ก.พ. 2560 ]192
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านปลวก หมู่ที่ 14 [ 11 ม.ค. 2560 ]156
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำสะอาดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 8 ธ.ค. 2559 ]147
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาดินจี่ หมู่ที่ 6 [ 8 ธ.ค. 2559 ]158
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10