องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมทำบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อหารายไ้ด้เป็นกองทุนสวัสดิการ ให้กับอปพร.ตำบลคำสะอาด


วันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา อบต.คำสะอาด ทำบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อหารายไ้ด้เป็นกองทุนสวัสดิการ ให้กับอปพร.ตำบลคำสะอาด เพื่อใช้ในการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.คำสะอาด และจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิก อปพร.ต่อไป