องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยในเวลา 07.00 น.เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดโพธิ์ศรี  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เวลา 17.00 น. เข้าร่วมพิธี ถวายสักการะ/วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน