องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 


พิธีวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ผู้ทรงสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์        วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตรนายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางทองพูล บุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร