องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 


โครงการการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดขนาเล็กในครัวเรือน)


      วันที่ 11 กันยายน 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด      จัดทำโครงการการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดขนาเล็กในครัวเรือน) โดยมีประชาให้ความสนใจและเข้ารับความรู้ตามหลักการจัดการน้ำที่ดีจากวิทยากรที่มาบรรยาย และได้ร่วมกันทำ บ่อสาธิตธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดขนาดเล็กในครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ โรงเรียนบ้านนาดินจี่รวมธรรมราษฎร์บำรุง