วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวััน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานแม่บ้าน เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย(พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง) เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง) เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ-กู้ภัย) เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปลวก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงจันทู หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง