องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 25 ก.ค. 2558 ]189
2 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 25 ก.ค. 2558 ]208
3 การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 24 ก.ค. 2558 ]203
4 การชำระภาษีป้าย [ 24 ก.ค. 2558 ]190
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา [ 24 ก.ค. 2558 ]199
6 การชำระภาษีป้าย [ 23 ก.ค. 2558 ]210
7 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 ก.ค. 2558 ]200
8 การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินคนพิการ [ 23 ก.ค. 2558 ]197
9 คู่มือสำหรับประชาชนของ อปท. ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 [ 22 ก.ค. 2558 ]211
10 การรับชำระภาษีสำหรับบำรุงท้องที่ [ 22 ก.ค. 2558 ]208
 
หน้า 1|2