องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดการความรู้62 (Knowledge Management: KM) [ 21 พ.ค. 2562 ]49
2 การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM) [ 12 ต.ค. 2560 ]259
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 [ 6 เม.ย. 2560 ]250
4 แผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด พ.ศ.2560 [ 6 ม.ค. 2560 ]249
5 การจัดการองค์การรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) [ 4 ม.ค. 2560 ]289
6 องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง 1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร [ 2 ม.ค. 2560 ]263
7 องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร [ 2 ม.ค. 2560 ]252
8 แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล [ 2 ม.ค. 2560 ]245
9 แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล [ 2 ม.ค. 2560 ]251
10 Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน [ 29 ธ.ค. 2559 ]254