องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก
คำแถลงนโยบาย
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานและเจ้าหน้าที่
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.คำสะอาด
กฎหมายและระเบียบ
รายงานประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงิน

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
 

ผ้าไหม

 

ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมเกล็ดเต่า ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าไหมลายลูกแก้ว ผ้าสะไบไหม

 

กลุ่มสตรีทอผ้าสไบไหม  เลขที่ 65 หมู่ที่ 3 ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

 

 

 

 ผ้าสไบไหม

ผ้าสไบไหม

ผ้าห่มลายดอกพริก

 

 

 

 

 

 

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมเกล็ดเต่า

ผ้าไหมหางกระรอก

 

 

 

 

 

 

ผ้าไหมลายลูกแก้ว

 

ผ้าสไบไหม

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทยตำบลดอทคอม http://www.thaitambon.com/tambon/471203