องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

รางวัลรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2561 โดยมีผู้นำท้องถิ่นจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธี ในการนี้นางทองพูล บุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เข้ารับรางวัล”ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”และรับประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2561

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 มิ.ย. 2561