องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 


กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2562