องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ขอเชิญประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อราชการ และผู้ที่มารับบริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบการประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ได้ที่ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)