องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]12
2 ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 10 ก.ย. 2562 ]22
3 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]7
4 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]10
5 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]64
6 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 และครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]11
7 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 พ.ค. 2562 ]56
8 ขอเชิญร่วมงาน " โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 " [ 10 เม.ย. 2562 ]65
9 โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบลคำสะอาด ประจำปี 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]65
10 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564) [ 4 มี.ค. 2562 ]50
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8