องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


“รางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2563


วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา....นางทองพูล  บุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด  เข้าร่วมพิธี โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน "พลังท้องถิ่น ขับเคลื่อนการเมือง เศรษฐกิจ สังคม”  รับ“รางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2563  ณ โณงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี