องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


“โครงการประชาคมหมู่บ้าน” เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลคำสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ออกดำเนิน “โครงการประชาคมหมู่บ้าน” เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลคำสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคำสะอาด ทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564)