องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]746
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ 2662-2564) [ 27 ก.พ. 2561 ]129
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลคาสะอาด เรื่อง แผนปฏิบัติการการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) [ 26 ก.พ. 2561 ]148
4 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 8 พ.ย. 2560 ]145
5 สารจากนายกประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 25 ต.ค. 2560 ]246
6 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 4 ต.ค. 2560 ]139
7 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 ก.ย. 2560 ]142
8 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 13 ก.ค. 2560 ]147
9 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 7 ก.ค. 2560 ]203
10 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 7 ก.ค. 2560 ]213
 
หน้า 1|2