การรณรงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน อบต.คำสะอาด

  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2567

  กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy "งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่"

  โครงการ อบต.สัญจรเพื่อบริการประชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567