องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยในโครงการดังกล่าวได้มีกิจกรรมการสาธิต การซื้อขายขยะรีไซเคิล(เสมือนจริง) ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำหนดให้จัดงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

2024-06-12
2024-03-22
2024-03-04
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-07
2024-01-24
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-13