องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
 


กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy "งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่"


เมื่อวันที่  4  มีนาคม 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

จัดกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy   งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำหนันทุกชนิด ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจิตและประพฤติมิชอบ 

2024-06-12
2024-03-22
2024-03-04
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-07
2024-01-24
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-13