องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]55
2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 ธ.ค. 2564 ]207
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]193
4 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]193
5 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]210
6 รายงานลูกหนี้ค้างชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2561 กค.2 (ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ) [ 7 ม.ค. 2562 ]250
7 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2561 ]217
8 แบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]350
9 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 [ 25 ธ.ค. 2560 ]226
10 รายงานลูกหนี้ค้างชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2560 กค.2 [ 2 ต.ค. 2560 ]259
11 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 [ 26 ธ.ค. 2559 ]228
12 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 [ 6 ม.ค. 2559 ]217
13 จดหมายข่าว แจ้งชำระภาษี 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]227
14 โครงการลดระยะเวลาและขั้นตอนการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2559 [ 1 ม.ค. 2559 ]222
15 แผนปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษี ประจําปี 2558 [ 3 ก.ย. 2558 ]228
16 จดหมายข่าว แจ้งชำระภาษี 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]214