องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558

  การตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดออกบริการจัดเก็บภาษีให...
  โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา เพื...

 
พิธีพระราชทานฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  47110
โทรศัพท์ / โทรสาร 042-707-258
E-mail : admin@kamsaad.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign