องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
  ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลาน ให้ใส่หมวกกันน๊อค...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 9]
 
  ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ThaiD[วันที่ 2023-07-07][ผู้อ่าน 18]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 23]
 
  ภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อน[วันที่ 2023-04-15][ผู้อ่าน 64]
 
  กิจกรรมกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด อบต.คำส...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 121]
 
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯเนื่องใน...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกา...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 42]
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 42]
 
  ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี...[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 91]
 
  ประชาสัมพันธ์ [วันที่ 2022-11-01][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการเกษตรแบบผสมผสาน ส่งเสริมหลักปรัชญา เศรษฐกิจ...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 0]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12