องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
  ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ประชาชน ร่วมตอบแบบวัดการ...[วันที่ 2024-02-20][ผู้อ่าน 4]
 
  ประกาศแจ้งเตือนจากกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับไข้หูดับแล...[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 11]
 
  งานสาธารณสุขสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ...[วันที่ 2024-01-24][ผู้อ่าน 35]
 
  แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลงานระบบสารสนเทศด้...[วันที่ 2023-11-24][ผู้อ่าน 13]
 
  ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [วันที่ 2023-11-23][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบล...[วันที่ 2023-11-13][ผู้อ่าน 29]
 
  ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลาน ให้ใส่หมวกกันน๊อค...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ThaiD[วันที่ 2023-07-07][ผู้อ่าน 48]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 64]
 
  ภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อน[วันที่ 2023-04-15][ผู้อ่าน 87]
 
  กิจกรรมกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด อบต.คำส...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 190]
 
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯเนื่องใน...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 79]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13