องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
  แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 100]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใ...[วันที่ 2022-01-01][ผู้อ่าน 121]
 
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเ...[วันที่ 2021-10-07][ผู้อ่าน 143]
 
  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 186]
 
  ประมวลภาพกิจกรรมการตั้งด่านตรวจคัดกรองประจำหมู่บ้า...[วันที่ 2021-01-25][ผู้อ่าน 265]
 
  ประมวลภาพกิจกรรมโครงการลดอุบัติเหตุฯช่วงเทศกาล ปีใ...[วันที่ 2020-12-29][ผู้อ่าน 206]
 
  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ [วันที่ 2020-12-05][ผู้อ่าน 231]
 
  สืบสานและจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563[วันที่ 2020-10-31][ผู้อ่าน 239]
 
  พิธีวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ เนื่องในวั...[วันที่ 2020-10-13][ผู้อ่าน 249]
 
  โครงการอบรมและเผยแพร่กฎหมายให้ความรู้ด้านระเบียบกฎ...[วันที่ 2020-09-25][ผู้อ่าน 235]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน องค์การบ...[วันที่ 2020-09-21][ผู้อ่าน 269]
 
  โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ดินแ...[วันที่ 2020-09-11][ผู้อ่าน 242]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10