องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
  การตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อ...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 96]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดออกบริการจัดเก็บภาษีให...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 99]
 
  โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา เพื...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 67]
 
  การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 [วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 51]
 
  กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงพาหะนำโรคป้องกันการระบาด...[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครฉุกเฉินทางการ...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 58]
 
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 170]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 76]
 
  แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 167]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใ...[วันที่ 2022-01-01][ผู้อ่าน 228]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11