องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 247 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใส( ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 มิ.ย. 2567 ]2
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 12 มิ.ย. 2567 ]0
3 ประกาศผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีไฟไหม้บ้านพักอาศัย [ 11 มิ.ย. 2567 ]3
4 ประกาศผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดเหตุวาตะภัย [ 7 พ.ค. 2567 ]6
5 ประกาศ อบต.คำสะอาด เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 19 เม.ย. 2567 ]15
6 รายงานผลการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2567 ]0
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 เม.ย. 2567 ]16
8 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ (ต.ค.66 - มี.ค.67) [ 29 มี.ค. 2567 ]20
9 ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( ณ 31 มี.ค.2567) [ 29 มี.ค. 2567 ]20
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 มี.ค. 2567 ]21
11 ประกาศผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีไฟไหม่บ้านพักอาศัย บ้านดงจันทู หมู่ที่ 2 [ 14 มี.ค. 2567 ]15
12 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการการจัดการสิ่งปฏิกุลและมูลฝอย [ 21 ก.พ. 2567 ]16
13 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 [ 20 ก.พ. 2567 ]9
14 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 12 ก.พ. 2567 ]2
15 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]32
16 ประกาศผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีไฟไหม่บ้านพักอาศัย บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2566 ]13
17 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS อบต.คำสะอาด [ 27 ต.ค. 2566 ]49
18 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS อบต. คำสะอาด [ 27 ต.ค. 2566 ]45
19 รายงานฐาข้อมูลตลาดประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ในพื้นที่ตำบลคำสะอาด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]0
20 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน ในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [ 21 ส.ค. 2566 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13