องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
งานการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]4
2 รายรับ - รายจ่าย (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 5 ต.ค. 2566 ]3
3 รายรับ - รายจ่าย (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 14 ก.ค. 2566 ]3
4 รายรับ - รายจ่าย (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 12 เม.ย. 2566 ]4
5 รายรับ - รายจ่าย (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 12 ม.ค. 2566 ]3
6 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]56
7 รายรับ รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]161
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]178
9 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]188
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]179
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]192
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]193
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]205
14 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]207
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]187
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]185
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]194
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]186
19 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]202
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]187
 
หน้า 1|2