องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการบ่อปิดธนาคารน้ำใต้ดินสะพานท่าหลวง บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 3 และโครงการบ่อปิดธนาคารน้ำใต้ดินสะพานบ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 3

    รายละเอียดข่าว

โครงการบ่อปิดธนาคารน้ำใต้ดินสะพานท่าหลวง บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 3
และโครงการบ่อปิดธนาคารน้ำใต้ดินสะพานบ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 3

          คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลางดังนี้
          1.โครงการบ่อปิดธนาคารน้ำใต้ดินสะพานท่าหลวง บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 3 เป็นเงินจำนวน 67,000 บาท
          2.โครงการบ่อปิดธนาคารน้ำใต้ดินสะพานบ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 3 เป็นเงินจำนวน 67,000 บาท
          รวมราคากลาง 134,000 บาท

    เอกสารประกอบ ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการบ่อปิดธนาคารน้ำใต้ดินสะพานท่าหลวง บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 3 และโครงการบ่อปิดธนาคารน้ำใต้ดินสะพานบ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด