องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองไผ่-บ้านปลวก สน.2014
2. โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 13
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายข้างศูนย์ฯ
4. โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3

    เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด