องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
รายงานการคลัง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี
พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ปี 2562


    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด