องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
รายงานการคลัง


งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

เ้

    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด