องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 1 แบบ ผด.6

    รายละเอียดข่าว

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560


    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 1 แบบ ผด.6
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด