องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

   

วัดป่าภูมิพิทักษ์

"หลวงปู่หนูเพชร ปัญญาวุโธ" เจ้าอาวาสแห่งวัดป่าภูมิพิทักษ์ บ้านหนองไผ่ ตำบลคำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ศิษย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม่ทัพธรรมแห่งภาคอีสาน เป็นศิษย์เอกของหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  เกิดเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2472 เมื่ออายุ 20 ปี พ.ศ.2492 ได้อุปสมบท หลังจากเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์แล้ว หลวงปู่ได้เดินทางไปเรียนกัมมัฏฐานกับหลวงปู่พรหม ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นใหญ่ของพระอาจารย์มั่น อยู่ปฏิบัติพระกัมมัฏฐานกับหลวงปู่พรหมระยะหนึ่งและหลังจากนั้นท่านเดินธุดงค์ไปกับหลวงปู่ลี ฐิตธัมโม วัดเหวลึก อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ถึงปี พ.ศ.2513 ต่อมาหลวงปู่หนูเพชรมาเจอวัดโบราณที่เป็นวัดร้าง จึงได้พัฒนาและได้ตั้งชื่อวัดว่า "วัดป่าภูมิพิทักษ์" ท่านจึงมาจำพรรษาปฏิบัติธรรมจนถึงปัจจุบัน

วัดป่าบ้านปลวก

วัดป่าบ้านปลวก ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นวัดที่อยู่ในบริเวณป่าไผ่ หากไม่สังเกตจะไม่ทราบว่า ปรากฏโบราณสถานเก่าแก่ คือเจดีย์ (ธาตุ) และสิม (โบสถ์) ร้างอยู่ในป่าแห่งนี้ ศาสนสถานแห่งนี้ร้างไปเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏ ลักษณะของพระธาตุบ้านปลวก มีลักษณะทรงสูง มีฐานกว้าง ๖ เมตร ทั้ง ๔ ด้านฐานล่างสูง ๑ เมตร ก่อสร้างฐานด้วยศิลาแลง ตัวเรือนธาตุก่อด้วยอิฐเผา สูงประมาณ ๘ เมตร แต่ส่วนยอดหักพังทลายไปแล้ว ช่วงเรือนธาตุมีต้นสำโรงขนาดใหญ่แทรกอยู่ แต่เดิมบริเวณที่ตั้งของแหล่งศิลปกรรมมีคูคันดินล้อมรอบอยู่แต่ได้ถูกทำลายไปหมดแล้ว จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าแต่เดิมอาจจะมีคูน้ำคันดินเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริโภค โดยปัจจุบันนี้มีหลวงปู่สอน ชีวสุโธ เป็นพระเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านปลวก  อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ศาลเจ้าปู่

           สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวตำบลคำสะอาดและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความนับถือมาตั้งแต่อดีตนานนับ 100 ปี มีศาลาทรงไทยโบราณแบบอีสาน จำนวน 1 หลัง และมีหนองน้ำดูน ซึ่งอยู่ติดริมถนนบ้านปลวก-คำสะอาด มีป้ายเขียนไว้ว่า "ศาลเจ้าปู่" ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่ลงมาดูแลคุ้มครองชาวบ้านให้พ้นจากภัยพิบัติอยู่สุขสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นที่พึ่งส่งเสริมขวัญและกำลังใจของผู้คนในหมู่บ้านและพื้นที่ในตำบลคำสะอาด โดยในทุกวันพุธจะมีชาวบ้านมาบนบานศาลกล่าว ขอพรกราบไหว้เป็นประจำ