องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]11
2 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]13
3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 12 พ.ค. 2564 ]76
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี [ 12 พ.ค. 2564 ]89
5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม [ 12 พ.ค. 2564 ]95
6 ประกาศ ก.ถ. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ค. 2564 ]78
7 ประกาศการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 12 พ.ค. 2564 ]90
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 12 พ.ค. 2564 ]105
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 12 พ.ค. 2564 ]106
10 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ [ 12 พ.ค. 2564 ]80
11 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี [ 12 พ.ค. 2564 ]84
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 [ 12 พ.ค. 2564 ]116
13 รายงานผลการฝึกอบรมของพนังส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปี2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]84
14 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 [ 1 ธ.ค. 2562 ]81