องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง (พ.ศ.2567-2569) ของ อบต.คำสะอาด [ 14 มี.ค. 2567 ]12
2 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2567-2569) ของ อบต.คำสะอาด [ 14 มี.ค. 2567 ]8
3 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]33
4 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]36
5 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 12 พ.ค. 2564 ]111
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี [ 12 พ.ค. 2564 ]121
7 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม [ 12 พ.ค. 2564 ]122
8 ประกาศ ก.ถ. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ค. 2564 ]115
9 ประกาศการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 12 พ.ค. 2564 ]122
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 12 พ.ค. 2564 ]131
11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 12 พ.ค. 2564 ]135
12 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ [ 12 พ.ค. 2564 ]107
13 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี [ 12 พ.ค. 2564 ]113
14 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 [ 12 พ.ค. 2564 ]143
15 รายงานผลการฝึกอบรมของพนังส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปี2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]109
16 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 [ 1 ธ.ค. 2562 ]108