องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 12 พ.ค. 2564 ]24
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี [ 12 พ.ค. 2564 ]29
3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม [ 12 พ.ค. 2564 ]30
4 ประกาศ ก.ถ. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ค. 2564 ]26
5 ประกาศการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 12 พ.ค. 2564 ]30
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 12 พ.ค. 2564 ]32
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 12 พ.ค. 2564 ]33
8 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ [ 12 พ.ค. 2564 ]27
9 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี [ 12 พ.ค. 2564 ]27
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 [ 12 พ.ค. 2564 ]26
11 รายงานผลการฝึกอบรมของพนังส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปี2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]27
12 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 [ 1 ธ.ค. 2562 ]26