องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 22 ก.ย. 2565 ]55
2 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]108
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 12 เม.ย. 2565 ]45
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 28 ก.ย. 2564 ]108
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 28 ก.ย. 2564 ]45
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]115
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2-2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]137
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]112
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2- 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]108
10 การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 [ 30 มี.ค. 2560 ]116
11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ [ 27 ม.ค. 2560 ]126
12 การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 [ 14 ธ.ค. 2559 ]119
13 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) [ 20 ก.ย. 2559 ]131
14 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 [ 11 พ.ค. 2559 ]111
15 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 [ 10 ส.ค. 2558 ]119
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 30 พ.ย. 542 ]112
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 542 ]115
18 ติดตามประเมินผลแผน ปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]126