องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 22 ก.ย. 2565 ]33
2 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]87
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 12 เม.ย. 2565 ]24
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 28 ก.ย. 2564 ]90
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 28 ก.ย. 2564 ]28
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]92
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2-2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]117
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]94
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2- 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]89
10 การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 [ 30 มี.ค. 2560 ]93
11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ [ 27 ม.ค. 2560 ]102
12 การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 [ 14 ธ.ค. 2559 ]96
13 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) [ 20 ก.ย. 2559 ]107
14 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 [ 11 พ.ค. 2559 ]92
15 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 [ 10 ส.ค. 2558 ]97
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 30 พ.ย. 542 ]91
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 542 ]89
18 ติดตามประเมินผลแผน ปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]103