องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การชำระภาษีป้าย (2) [ 12 พ.ค. 2564 ]90
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 12 พ.ค. 2564 ]90
3 การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 12 พ.ค. 2564 ]87
4 คุ่มือสำหรับประชาชน [ 12 พ.ค. 2564 ]93
5 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 12 พ.ค. 2564 ]98
6 การชำระภาษีป้าย (1) [ 12 พ.ค. 2564 ]97
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 12 พ.ค. 2564 ]96
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ _28ตั้งใหม่_29 ตาม พ.ร.บ.ฯ [ 12 พ.ค. 2564 ]89
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ _28ตั้งใหม่_29 ตาม พ.ร.บ.ฯ [ 12 พ.ค. 2564 ]98