องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน [ 12 พ.ค. 2564 ]113
2 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 12 พ.ค. 2564 ]133
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 12 พ.ค. 2564 ]111
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ _28ตั้งใหม่_29 ตาม พ.ร.บ.ฯ 2 [ 12 พ.ค. 2564 ]110
5 การชำระภาษีป้าย (1) [ 12 พ.ค. 2564 ]125
6 การชำระภาษีป้าย (2) [ 12 พ.ค. 2564 ]113
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 12 พ.ค. 2564 ]110
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ _28ตั้งใหม่_29 ตาม พ.ร.บ.ฯ [ 11 พ.ค. 2564 ]119
9 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 ก.ค. 2563 ]120
10 ขั้นตอนการยื่นเรื่องงานป้องกัน [ 1 ก.ค. 2563 ]114