องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลคาสะอาด เรื่อง แผนปฏิบัติการการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลคาสะอาด เรื่อง แผนปฏิบัติการการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลคาสะอาด

    เอกสารประกอบ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลคาสะอาด เรื่อง แผนปฏิบัติการการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด