องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

ด้วย อบต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มีความประสงค์จะ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง     1. นายช่างโยธา (ปง/ชง)จำนวน 1 ตำแหน่ง  หากท่านมีความประสงค์ขอโอน (ย้าย)
สามารถจัดส่งเอกสารมายัง อบต.คำสะอาดได้ โทร. 042707258 สำนักงานปลัด.

    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด