องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ปีงบประมาณ 2562 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด