องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ


การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 2562

    รายละเอียดข่าว

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด       อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    เอกสารประกอบ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด