องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561)

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561)

    เอกสารประกอบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด