องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต


แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)

    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด