องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS อบต.คำสะอาด

    รายละเอียดข่าว

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service :  OSS อบต.คำสะอาด    เอกสารประกอบ

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS อบต.คำสะอาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด