องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙

    เอกสารประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด