องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิดถังเหลี่ยมขนาดบรรจุน้ำ 12,000 ลิตร พร้อมถังบรรจุน้ำยาโฟม ขนาดบรรจุ 500 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 25 มิ.ย. 2567 ]3
2 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิดถังเหลี่ยมขนาดบรรจุน้ำ 12,000 ลิตร พร้อมถังบรรจุน้ำยาโฟม ขนาดบรรจุ 500 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มิ.ย. 2567 ]9
3 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิดถังเหลี่ยมขนาดบรรจุน้ำ 12,000 ลิตร พร้อมถังบรรจุน้ำยาโฟม ขนาดบรรจุ 500 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มิ.ย. 2567 ]5
4 ประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิดถังเหลี่ยมขนาดบรรจุน้ำ 12,000 ลิตร พร้อมถังบรรจุน้ำยาโฟม ขนาดบรรจุ 500 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มิ.ย. 2567 ]6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ๐๕๓-๐๗ สายบ้านคำสะอาด หมู่ ๑ -บ้านดงจันทู หมู่ ๒ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ค. 2567 ]6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ๐๕๓-๑๑ สายบ้านดงจันทู -บ้านปลวก หมู่ ๒ บ้านดงจันทู ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ค. 2567 ]5
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง 053-07 สายบ้านคำสะอาด หมู่ 1- บ้านดงจันทู หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ค. 2567 ]6
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง 053-11 สายบ้านดงจันทู - บ้านปลวก หมู่ที่ 2 บ้านดงจันทู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ค. 2567 ]9
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ผู้ชนะการประมูลราคาการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 126 รายการ [ 29 เม.ย. 2567 ]10
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 126 รายการ [ 17 เม.ย. 2567 ]17
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.พ. 2566 ]66
12 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.พ. 2566 ]52
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ม.ค. 2566 ]60
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (สพฐ.)ในเขตตำบลจำนวน 6 แห่ง และ ศพด.จำนวน 7 ศูนย์ [ 5 ต.ค. 2565 ]87
15 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหมากแซว-บ้านคำสะอาด บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 10ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 8 ก.ย. 2565 ]133
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ผลการดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์หมดความจำเป็นและเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 52 รายการ [ 24 ส.ค. 2565 ]158
17 ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์หมดความจำเป็น และเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 52 รายการ [ 11 ส.ค. 2565 ]132
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหมากแซว - คำสะอาด บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 10 [ 28 มิ.ย. 2565 ]161
19 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านนาดินจี่ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ม.ค. 2564 ]207
20 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ม.ค. 2564 ]189
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7