องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการแก่ประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 20 เม.ย. 2563 ]108
2 ประกาศ ปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงาน และกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 63 [ 13 ธ.ค. 2562 ]123
3 การมอบอำนาจการตัดสินใจตามโครงการปรับปรุงการทำงาน [ 13 ธ.ค. 2562 ]119
4 ประกาศ ให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ [ 13 ธ.ค. 2562 ]109
5 โครงการปรับปรุงการทำงานและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ [ 13 ธ.ค. 2562 ]103
6 ประกาศ ปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงาน [ 4 ม.ค. 2562 ]112
7 การมอบอำนาจการตัดสินใน [ 30 พ.ย. 542 ]112
8 ประกาศการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 30 พ.ย. 542 ]115
9 โครงการลดขั้นตอน ปี 62 [ 30 พ.ย. 542 ]129