องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2565 ]42
2 รายงานประเมินความพึงพอใจ 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]122
3 แบบประชาสัมพันธ์สอบถามความพึงพอใจของประขาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนตำบลคำสะอาด 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]109
4 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]119
5 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]113
6 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]117
7 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ก.ค. 2562 ]120