องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประเมินความพึงพอใจ 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]30
2 แบบประชาสัมพันธ์สอบถามความพึงพอใจของประขาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนตำบลคำสะอาด 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]32
3 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]32
4 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]31
5 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]30
6 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ก.ค. 2562 ]32