องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
 


งานสาธารณสุขสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือนในพื้นที่ตำบลคำสะอาด


งานสาธารณสุขสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือนในพื้นที่ตำบลคำสะอาด ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE - X RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ระหว่างวันที่ 15 - 23 มกราคม 2567

2024-03-22
2024-03-04
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-07
2024-01-24
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-13
2023-08-24