องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565


  วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นางลำพูน วงเวียน ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกฯ มอบหมายให้ นายพงศกร จันทรคง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยตั้งจุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามแนวทาง "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" โดยองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และประชาชนในพื้นที่จัดตั้ง ด่านชุมชน เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ พร้อม กำนัน/ผู้นำชุมชน โดยร่วมพูดคุยและมอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่มาให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
ขอบขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
2022-01-13
2022-01-01
2021-10-07
2021-02-25
2021-01-25
2020-12-29
2020-12-05
2020-10-31
2020-10-13
2020-09-25