องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
 


แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด


 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.  2565 ( แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด )
 วัน พฤหัสบดี ที่ 13  มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. นายกวีพล  ศรีชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เข้าแถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด โดยมี นายธีระยุทธ  ท้องแท้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
2022-01-13
2022-01-01
2021-10-07
2021-02-25
2021-01-25
2020-12-29
2020-12-05
2020-10-31
2020-10-13
2020-09-25