องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2565


      วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. กองสวัสดิการสังคม อบต.คำสะอาด จัดโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2565 นายกวีพล ศรีชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ คณะผู้บริหาร พร้อมแขกผู้มีเกียรติ สจ. ชูชาติ ชิณทะวัน , นางอรัญญา แก้วดำเนิน พัฒนากรอำเภอ , ผอ.รพสต.คำสะอาด , ปลัด พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน , สมาชิกสภาฯ และกลุ่มสตรี

      ผู้กล่าวรายงานโครงการ นายกำพล ก้อนตาล ผอ.กองสวัสดิการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดองค์กรสตรีที่เข้มแข็งมีการร่วมพลังที่แสดงถึงความพร้อมสากลประสานงานและเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สตรีผู้ที่ทำงานด้านสตรีเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ทั้งระดับ บุคคล กลุ่มองค์กร เครือข่าย กลุ่มเป้าหมายคือสตรีตำบลคำสะอาดทั้ง 14 หมู่บ้าน ภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องบทบาทสตรีและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่สตรีดีเด่นประจำตำบลคำสะอาด กิจกรรมแสดงผลงานของสตรีตำบลคำสะอาด การแสดงความสามารถ ของกลุ่มสตรี

**การจัดโครงการครั้งนี้จัดภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคฯ **

2022-03-08
2022-01-13
2022-01-01
2021-10-07
2021-02-25
2021-01-25
2020-12-29
2020-12-05
2020-10-31
2020-10-13