องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดออกบริการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชนนอกสถานที่ ประจำปี 2565


           วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ออกให้บริการประชาชนผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคำสะอาดโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ให้สามารถบริการประชาชนได้ถึงที่ให้เสร็จในทันที เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง

2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-03
2022-05-11
2022-03-08